Biologi X - Semester 2 - Penilaian Tengah Semester

Biologi X - Semester 2 - Penilaian Tengah Semester

Biologi SMA/MA

Kelas X Semester 2
Penilaian Tengah Semester 2
A. Pilihlah jawaban yang tepat

1. Perhatikan gambar tumbuhan berikut!

Ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan lumut seperti pada gambar tersebut adalah . . . .
    a.    Pangkal kapsul sporofit dilindungi oleh involukrum
    b.    Talus berwarna hijau dengan percabangan menggarpu
    c.    Generasi gametofit berupa talus dengan tepi rata atau bertoreh
    d.    Sporofit selalu tumbuh dan berkembang di dalam gametofit betina
    e.    Pada bagian pucuk terdapat alat perkembangbiakan generatif

2. Salah satu struktur tubuh tumbuhan lumut yaitu rizoid. Rizoid tersebut berfungsi untuk
    a.    Menghasilkan sel telur
    b.    Menghasilkan spermatozoid
    c.    Melangsungkan proses fotosintesis
    d.    Menyimpan air dan makanan cadangan
    ะต.    Melekat pada tempat tumbuh (substrat)

3. Spora tumbuhan lumut yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi . . . .
    a.    Zigot
    b.    Protonema
    c.    Anteridium
    d.    Arkegonium
    e.    Sporogonium

4. Perhatikan skema metagenesis tumbuhan lumut berikut!

Berdasarkan skema tersebut, spermatozoid dan fase sporofit secara berturut-turut ditunjukkan oleh
angka . . . .
    a.    II dan III
    b.    II dan IV
    c.    III dan IV
    d.    III dan V
    e.    IV dan V

5. Perhatikan gambar di samping!

Bagian tumbuhan lumut yang ditunjuk oleh huruf P adalah . . . .
    a.    Arkegoniofor
    b.    Pundi kuncup
    c.    Arkegonium
    d.    Rizoid
    e.    Talus

6. Perhatikan tabel ciri-ciri tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berikut!

Pasangan yang tepat antara ciri-ciri tumbuhan lumut dan tumbuhan paku ditunjukkan oleh angka . . . .
    a.    1) dan 2)
    b.    1) dan 5)
    c.    2) dan 4)
    d.    3) dan 4)
    e.    4) dan 5)

7. Jojo menemukan tanaman di halaman rumahnya yang ditunjukkan seperti pada gambar di sam ping.

Berdasarkan gambar tersebut, nama tanaman beserta peranannya dalam tabel berikut yang benar adalah . . . .

    a.    Adiantum cuneatum, Sebagai tanaman hias
    b.    Lycopodium cernuum, Sebagai obat sesak napas
    c.    Equisetum debile, Sebagai obat diuretik
    d.    Marsilea crenata, Sebagai bahan makanan
    e.    Platycerium bifurcatum, Sebagai bahan pembersih pasau

8. Tumbuhan paku berdasarkan jenis spora yang dihasilkan dibedakan menjadi tiga macam yaitu paku homospora, paku heterospora, dan paku peralihan. Tumbuhan paku berikut yang dapat menghasilkan dua macam spora adalah . . . .
    a.    Adiantum cuneatum
    b.    Equisetum debile
    c.    Marsilea crenata
    d.    Lycopodium sp.
    e.    Selaginella sp.

9. Perhatikan gambar dua jenis tumbuhan paku berikut!

Cara reproduksi vegetatif pada kedua jenis tumbuhan paku tersebut secara berurutan adalah . . . .
    a.    Umbi batang dan tunas akar
    b.    Umbi batang dan fragmentasi
    c.    Tunas tepi daun dan tunas akar
    d.    Fragmentasi dan tunas ujung daun
    e.    Tunas ujung daun dan umbi batang

10. Perhatikan metagenesis paku homospora berikut!

Bagian yang ditunjuk oleh huruf K, L, dan N secara berurutan adalah . . . .
    a.    Protalium, arkegonium, dan sporofit
    b.    Tumbuhan paku, anteridium, dan sporofil
    c.    Tumbuhan paku, arkegonium, dan sporofil
    d.    Protalium, anteridium, dan tumbuhan paku
    e.    Tumbuhan paku, anteridium, dan protalium

11. Karakteristik yang dimiliki oleh tumbuhan paku kelompok Lycopodinae adalah . . . .
    a.    Batangnya berongga dan memiliki cabang yang berkarang pada buku-buku batang
    b.    Daunnya berukuran kecil, berbentuk sisik, dan tersebar pada batang
    c.    Sporangium tersusun dalam bentuk sorus di permukaan daun
    d.    Duduk daun pada batang membentuk sayap
    e.    Batangnya beruas-ruas dan berbuku nyata

12. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut!
    1).    Bakal bijinya dilindungi daun buah.
    2).    Bakal bijinya tidak dilindungi daun buah.
    3).    Alat perkembangbiakan berupa strobilus.
    4).    Mempunyai perhiasan bunga yang menarik
    5).    Menghasilkan spora untuk berkembang biak.
Ciri-ciri tumbuhan Gymnospermae terdapat pada angka . . . .
    a.    1) dan 2)
    b.    1) dan 4)
    c.    2) dan 3)
    d.    3) dan 5)
    e.    4) dan 5)

13. Tumbuhan berbiji terbuka berikut yang dianggap Lebih maju dibanding tumbuhan berbiji terbuka yang Kain karena memiliki ciri yang mendekati tumbuhan berbiji tertutup adalah . . . .

    a.
    b.
    c.
    d.
    e.

14. Pasangan yang benar antara kelompok tumbuhan dari kelas Gymnospermae dan ciri-cirinya adalah . . . .

    a.    Gneyiinae, Tulang daun mirip rusuk yang menonjol
    b.    Cycadinae, Daun tersusun dalam roset batang
    c.    Ginkgoinae, Daun berbentuk jarum
    d.    Ginkgoinae, Mempunyai perhiasan pada strobilus
    e.    Coniferinae, Daun lebar dan berbentuk kipas

15. Rangga menemukan beberapa jenis tumbuhan antara lain buncis, kacang tanah, secang, dan bunga merak. Jenis tumbuhan yang ditemukan Rangga tersebut termasuk dalam kelompok . . . .
    a.    Fabaceae
    b.    Moraceae
    c.    Myrtaceae
    d.    Solanaceae
    e.    Euphorbiaceae

16. Perhatikan gambar tumbuhan berikut!

Persamaan ciri yang dimiliki kedun tumbuhan pada gambar tersebut adalah . . . .
    a.    Batangnya memiliki kambium
    b.    Mempunyai dua daun lembaga
    c.    Susunan tulang daunnya menyirip
    d.    Memiliki sistem perakaran tunggang
    e.    Batangnya tidak bercabung dengan ruas jelas

17. Kayu dari tumbuhan seperti gambar di samping dapat dimanfaatkan sebagai . . . .

    a.    Bahan bangunan dan peralatan rumah tangga
    b.    Bahan baku kertas dan batang korek api
    c.    Bahan membuat karung goni
    d.    Obat penyakit malaria
    e.    Alat pembersih pisau

18. Gambar di samping me menunjukkan pembuahan ganda pada Angio spermae.

Embrio yang terbentuk dalam proses per kembangbiakan terjadi melalui peleburan antara angka . . . .
    a.    1 dan 2
    b.    1 dan 3
    c.    1 dan 4
    d.    2 dan 5
    e.    3 dan 5

19. Perhatikan beberapa tumbuhan berikut!
    1).    Rumput teki
    2).    Bunga bakung
    3).    Kelapa
    4).    Jagung
    5).    Anggrek
    6).    Padi
Tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Graminae ditunjukkan oleh angka . . . .
    a.    1), 2), dan 4)
    b.    1), 4), dan 6)
    c.    2), 3), dan 5)
    d.    3), 4), dan 6)
    c.    4), 5), dan 6)

20. Cermati gambar struktur bunga tumbuhan Angiospermae di samping!

Bagian yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan dan betina secara berurutan ditunjukkan oleh angka . . . .
    a.    1 dan 2
    b.    2 dan 3
    c.    2 dan 5
    d.    3 dan 4
    e.    4 dan 5

21. Platyhelminthes termasuk hewan triploblastik aselomata, Ciri khas hewan triploblastik selomata
adalah . . . .
    a.    Mempunyai rongga tubuh semu
    b.    Mesoderm dipisahkan oleh rongga tubuh
    c.    Tubuh padat tanpa rongga antara usus dan tubuh terluar
    d.    Mesoderm belum membentuk rongga yang sesungguhnya
    e.    Terbentuk dua lapisan mesoderm yaitu lapisan dalam dan lapisan luar

22. Hewan yang memiliki tubuh simetri bilateral ditunjukkan oleh gambar . . . .

    a.
    b.
    c.
    d.
    e.

23. Pada saat Beni melakukan pengamatan di kebun, la menjumpai beberapa jenis serangga berikut.
    1).    Capung
    2).    Walang sangit
    3).    Belalang
    4).    Kepik hitam
    5).    Kutu daun
    6).    Jangkrik
Jenis serangga yang dikelompokkan dalam kelompok Orthoptera ditunjukkan oleh angka . . . .
    a.    1) dan 3)
    b.    2) dan 4)
    c.    3) dan 6)
    d.    4) dan 5)
    e.    4) dan 6)

24. Perhatikan hewan-hewan berikut
    1).    Obelia sp.
    2).    Hydra sp.
    3).    Aurelia sp.
    4).    Diploria sp
    5).    Acropora sp.
Hewan kelompok Coelenterata yang tidak memiliki fase hidup medusa ditunjukkan oleh angka . . . .
    a.    1), 2), dan 4)
    b.    1), 3), dan 4)
    c.    2), 3), dan 5)
    d.    2), 4), dan 5)
    e.    3), 4), dan 5)

25. Dalam usus manusia, proglotid dari Taenia solium dapat melekat pada dinding usus menggunakan . . . .
    a.    Sucker
    b.    Skoleks 
    c.    Onkosfer
    d.    Rostelum
    e.    Sisterserkus

26 Perhatikan bagian tubuh Porifera berikut!

Nama bagian tubuh Porifera yang ditunjuk oleh huruf X beserta fungsinya dalam tabel berikut yang benar adalah . . . .

    a.    Porosit, Membuka dan menutup pori
    b.    Sel-sel amoebosit, Mengangkut sisa metabolisme dan zat makanan
    c.    Skleroblas, Membentuk spikula yang menyusun kerangka tubuh
    d.    Pinakosit, Membentuk sel reproduktif
    e.    Koanosit, Menangkap makanan yang terangkut dalam air

27. Putri menemukan hewan Invertebrata dengan ciri ciri tubuhnya bundar tidak berlengan, tubuhnya ditutupi oleh cangkang berduri, dan pada tongkang terdapat tonjolan. Berdasarkan ciri-cirinya, hewan Invertebrata yang ditemukan Putri tersebut termasuk dalam kelompok . . . .
    a.    Crinoidea
    b.    Asteroidea
    c.    Echinoidea
    d.    Ophiuroidea
    e.    Holothuroidea

28. Perhatikan ciri-ciri hewan Invertebrata berikut!
    1).    Tubuhnya tidak bersegmen.
    2).    Berambut banyak
    3).    Tubuh tidak dilengkapi parapodia
    4).    Tubuh bersegmen-segmen
    5).    Fertilisasi terjadi secara hermafrodit.
    6).    Tubuh dilengkapi parapodia

Ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan pada gambar di samping ditunjukkan oleh angka . . . .
    a.    1), 2). dan 3)
    b.    1), 3), dan 5)
    c.    2), 4), dan 6)
    d.    3), 4), dan 5)
    e.    4), 5), dan 6)

29. Pada daur hidup Fasciola hepatica, tahapan yang terjadi setelah telur menetas menjadi larva bersilia adalah . . . .
    a.    Mirasidium masuk ke tubuh siput air tawar
    b.    Sporokista berkembang menjadi larva kedua (redia)
    c.    Redia masuk ke jaringan tubuh siput dun berkembang menjadi serkaria
    d.    Serkaria dapat menempel pada rumput dan melepaskan ekornya, lalu menjadi metaserkaria
    e.    Mirasidium berkembang menjadi serkara yang dapat menembus jaringan tubuh siput air tawar

30. Balanidia sp dan Neptunus peligicus merupakan dua contoh Crustacea yang dikelompokkan dalam subkelas berbeda berdasarkan . . . .
    a.    Alat gerak
    b.    Jumlah kaki
    c.    Ukuran tubuh
    d.    Habitat hidup
    e.    Ada tidaknya karapas

31. Salah satu karakteristik ikan yang termasuk dalam kelompok Osteichthyes adalah . . . .
    a.    Fertilisasi berlangsung secara internal
    b.    Rangka tersusun atas tulang sejati
    c.    Celah insangnya tampak dari luar
    d.    Tidak memiliki penutup insang
    e.    Habitatnya hanya di laut

32. Perhatikan ciri-ciri hewan berikut!
    1).    Tubuh terlindungi oleh karapaks.
    2).    Tidak mempunyai gigi.
    3).    Memiliki rahang yang dilapisi za tanduk.
    4).    Pada lubang hidung dan telinga terdapat klep
    5).    Rahang atas dan bawah tidak memiliki sendi.
Ciri-ciri kelompok Testudinata ditunjukkan oleh angka . . . .
    a.    1), 2), dan 3)
    d.    2), 4), dan 5)
    c.    3), 4), dan 5)
    b.    1), 3), dan 4)
    c.    2), 3), dan 3)

33. Saat berjalan di sekitar lahan persawahan, Arum melihat hewan yang memiliki ciri-ciri sebagai
berikut.
    1).    Alat geraknya berupa dua pasang tungkai.
    2).    Kulitnya selalu basah oleh lendir.
    3).    Lidahnya menempel di mulut bagian depan
    4).    Jari kakinya berselaput.
Berdasarkan ciri-cirinya, hewan yang dilihat Arum termasuk dalam kelompok . . . .
    a.    Mammalia
    b.    Amphibia
    c.    Reptilia
    d.    Pisces
    e.    Aves

34.  Perhatikan gambar hewan-hewan berikut!

Kesimpulan yang tepat berdasarkan gambar hewan tersebut adalah . . . .
    a.    Hewan i), ii, dan iv) memiliki empat ruang jantung, sedangkan hewan ivvi), memiliki
tiga ruang jantung
    b.    Hewan i), i), dan v) suhu tubuhnya bersifat homoioterm, sedangkan hewan ii), iv), dan vi) suhu tubuhnya bersifat poikiloterm.
    c.    Hewan i), ii), dan vi) fertilisasi berlangsung secara eksternal, sedangkan hewan i), iv dan v) fertilisasinya berlangsung secara internal
    d.    Hewan i), iv), dan v) embrionya berkembang di dalam tubuh induk, sedangkan hewan i) ii), dan vi) embrionya berkembang di lua tubuh induk. 
    e. Hewan ii), v), dan vi) berkembang biak secara ovipar, sedangkan hewan i). ii), dan iv) berkembang biak secara vivipar

35. Perhatikan tabel berikut!

Pasangan yang tepat antara nama ordo pada kelompok Aves beserta ciri-cirinya adalah . . . .
    a.    A - V
    b.    B - IV
    c.    C - III
    d.    D - II
    e.    E - I

36. Perhatikan gambar beberapa hewan berikut!

Ketiga hewan tersebut digolongkan dalam kelompok Perissodactyla karena . . . .
    a.    Berkuku ganjil
    b.    Berkuku genap
    c.    Tidak memiliki gigi
    d.    Memiliki taring besar
    e.    Memiliki gigi seperti pahat

37. Hewan yang pada fase larva dan berudu bernafas menggunakan insang, tetapi saat fase dewasa bernapas menggunakan paru-paru termasuk kelompok . . . .
    a.    Aves
    b.    Pisces
    c.    Reptilia
    d.    Amphibia
    e.    Mamalia

38. Perhatikan gambar berikut!

Sirip hewan pada gambar tersebut dapat dimanfaatkan manusia untuk . . . .
    a.    Mencegah penyakit kanker
    b.    Mengobati penyakit kulit
    c.    Meremajakan kulit
    d.    Membuat pakaian
    e.    Membuat hiasan

39. Perhatikan gambar berikut!

Hewan pada gambar tersebut dikelompokkan dalam ordo . . . .
    a.    Pholidota
    b.    Karnivora
    c.    Chiroptera
    d.    Rodentia
    e.    Marsupialia

40. Sapi, kerbau, dan kucing dikelompokkan dalam kelompok Mamalia. Ciri-ciri yang dapat digunakan sebagai dasar pengelompokan hewan tersebut adalah . . . .
    a.    Memiliki kelenjar susu
    b.    Berkembang biak secara ovipar
    c.    Fertilisasi terjadi secara eksternal
    d.    Jantung terbagi menjadi tiga ruang
    e.    Embrio berkembang di luar tubuh induk


B kerjakan soal-soal berikut!

1. Mengapa tumbuhan lumut disebut sebagai tumbuhan tidak berpembuluh?
    Tumbuhan tidak berpembuluh karena tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. tidak mempunyai saluran atau pembuluh yg khusus untuk mengalirkan zat makanan, air, garam, dan mineral ke seluruh bagian tubuh. contoh tumbuhanya seperti Bryophyta (lumut) dan Lichenes (lumut kerak).

2. Perhatikan gambar tumbuhan berikut!

Dikelompokkan ke dalam kelas apa tumbuhan I dan II? Bagaimana karakteristik kedua tumbuhan tersebut? Jelaskan!
    Kedua tumbuhan masuk kedalam kelas Hepaticopsida(lumut hati)
Ciri-ciri Hepaticopsida  :
    1).    Generasi gametofit berupa talus dan berbentuk lembaran seperti hati.
    2).    Talus berwarna hijau dengan percabangan menggarpu.
    3).    Sporofit selalu tumbuh dan berkembang di dalam gametofit betina.

3. Bagaimana generasi gametofit dan generasi sporofit pada tumbuhan paku?
    Ciri-ciri generasi gametofit tumbuhan paku adalah menghasilkan gamet jantan dan gamet betina, kromosom bersifat haploid dan hidup cukup singkat.  Adapun ciri-ciri sporofit adalah menghasilkan spora, kromosom bersifat diploid dan hidup lebih lama.

4. Mengapa tumbuhan pakis haji digolongkan ke dalam kelompok Gymnospermae?
    Karena memiliki bakal biji yang tidak dilindungi bakal buah.

5. Desa Sukamaju akan mengadakan penghijauan di lahan yang gundul. Di desa tersebut sudah disediakan dua jenis bibit tanaman yaitu palem dan ketapang. Menurut Anda, bibit tanaman palem atau tanaman ketapang yang sebaiknya dipilih untuk ditanam? Mengapa Anda memilih tanaman tersebut?
    Angiopermae adalah tanaman berbunga yg tidak berbatang tinggi.
 Alasannya  :
    1.  Memperindah sepanjang jalan desa sukamaju
    2.  A
ngiopermae memiliki jenis akar serabut yg tdk akan merusak jalan
    3.  Mudah perawatannya

6. Perhatikan gambar berikut!

Ketiga hewan pada gambar tersebut di kelompok kan dalam filum yang sama, tetapi kelasnya berbeda. Apa nama kelas hewan-hewan tersebut? Jelaskan beserta dengan ciri-cirinya!
Perhatikan gambar hewan berikut!
    Vertebrata merupakan subfilum dari filum Chordata, yang berarti tali. Jadi hewan Chordata merupakan hewan yang memiliki chorda di punggung.

7. Bagaimana reproduksi seksual hewan hermafrodit kelompok Annelida? Apakah hewan tersebut dapat melakukan reproduksi seksual sendiri?
    a.    Dengan cara konjugasi
    b.    Tidak, karena konjugasi sering dianggap sebagai setara dengan reproduksi generatif atau kawin karena melibatkan pertukaran materi genetik.
8. Hewan kelompok Arachnida memiliki dua pasang mulut. Jelaskan perbedaan fungsi keduanyal Manakah mulut yang memiliki fungsi seperti mulut manusia?
    Hewan kelompok arachnida memiliki dua pasag mulut, yaitu sepasang kalisera dan sepasang pedipalpus.
    Perbedaan fungsi keduanya adalah, sepasang kalisera gunanya untuk melumpuhkan mangsanya dengan taring pisau yang mengandung racun berbentuk gunting atau catut yang terdapat pada kalisera serta untuk mengunyah makanan. Sedangkan sepasang pedipalpus berfungsi sebagai indra, tangan, dan sebagai alat kopulasi.
    Mulut yang memiliki fungsi seperti mulut manusia adalah kalisera, karena kalisera berfungsi untuk mengunyah makanan.

9. Penguin dan burung cendrawasih dikelompokkan dalam sub kelas yang sama. Apa alasan yang mendasari pengelompokan pada hewan tersebut? Jelaskan!
    Karna pinguin memenuhi syarat sebagai hewan yang dikategorikan sebagai burung. syaratnya  :
1.  Bertulang belakang
2.  Memiliki sayap
3.  Memiliki bulu di punggung


10. Perhatikan gambar hewan berikut!

Meskipun sama-sama hidup di laut, tetapi kedua hewan tersebut dikclompokkan dalam kelas yang berbeda. Mengapa demikian?
    Walaupun kedua hewan tersebut memiliki bentuk badan keduanya juga mirip sekali.Kedua hewan laut tersebut berasa dari dua kelompok yang berbeda karena terdapat perbedaan antar keduanya.


Kami mohon maaf bila ada kesalahan jawaban maupun pertanyaan..
Berilah komentar kesalahan apa yang ada dan kami akan merevisinya.
terima kasih


Post a Comment

0 Comments