Biologi X - Plantae - Uji Kompetensi 3 - A1 - (2021)

Biologi X - Plantae - Uji Kompetensi 3 - A1 - (2021)

                                      

Biologi SMA/MA

Kelas XBAB I
Plantae
"Tumbuhan Paku (Pteridophyta)"
Pernyataan berikut ini yang benar mengenal tumbuhan paku (Pteridophyta) adalah . . . .
    a. Memiliki spora dan menghasilkan biji
    b. Daun muda menggulang dan menghasilkan spora.
    c. Memiliki bunga serta akar dan batangnya berkambium.
    d. Tubuhnya masih berupa talus dan daun muda menggulung
    e. Belum memiliki pembuluh angkut dan menghasilkan spora.

Penjelasan:

Ciri-ciri tumbuhan paku sebagai berikut.
    1) Mempunyai akar, batang, dan daun sejati.
    2) Mempunyai kumpulan kotak spora (sorus)
    3) Mengalami pergiliran keturunan.
    4) Habitatnya di pohon atau di tanah yang lembap.
    5) Daun muda menggulung
    6) Memiliki klorofil sehingga dapat melangsung kan fotosintesis.
Sementara itu, belum memiliki pembuluh angkut dan tubuhnya masih berupa talus merupakan ciri-ciri tumbuhan lumut (Bryophyta). Adapun memiliki bunga serta akar dan batangnya berkambium merupakan salah satu ciri tumbuhan Dicotyledoneae.

Kami mohon maaf bila ada kesalahan jawaban maupun pertanyaan..
Berilah komentar kesalahan apa yang ada dan kami akan merevisinya.
terima kasih

Post a Comment

0 Comments