Biologi X - Plantae - Penilaian Harian - C2 - (2021)

Biologi X - Plantae - Penilaian Harian - C2 - (2021)

                                                                                                                      

Biologi SMA/MA

Kelas XBAB I
Plantae
"Penilaian Harian"Perhatikan gambar berikut!

Kedua jenis tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan berspora, tetapi termasuk dalam kelompok berbeda. Ciri khusus apa yang membedakan kedua jenis tumbuhan tersebut?

Jawaban:

    Gambar a) adalah Marsilea crenato, sedangkan gambar b) adalah Bryum sp. Marsilea crenata termasuk dalam tumbuhan paku, sedangkan Bryum sp. termasuk dalam tumbuhan lumut. Marsilea crenata mempunyai ciri-ciri di antaranya berakar serabut, mempunyai pembuluh angkut, serta mempunyai daun sejati. Pada batang tumbuhan tersebut, tumbuh daun-daun kecil herbentuk sisik. Sementara itu, Bryum sp. mempunyai ciri khusus di antaranya berakar semu (rizoid), tidak mempunyai pembuluh angkut, serta tidak berbatang dan tubuhnya berbentuk lembaran yang disebut talus.
Kami mohon maaf bila ada kesalahan jawaban maupun pertanyaan..
Berilah komentar kesalahan apa yang ada dan kami akan merevisinya.
terima kasih

Post a Comment

0 Comments