Biologi X - Penilaian Tengah Semester - A23 - (2021)

Biologi X - Penilaian Tengah Semester - A23 - (2021)

                                                                                                                                                                                                                                             

Biologi SMA/MA

Kelas XBAB II
"Penilaian Tengah Semester"
Perhatikan gambar hewan beserta fase-fase dari hidup berikut!
    1) Mirasidium
    2) Telur
    3) Sporokista
    4) Redia
    5) Cacing dewasa
    6) Metaserkaria
    7) Serkaria
Urutan daur hidup hewan seperti pada gambar tersebut adalah . . . .
    a. 2)-1)-3)-4)-7)-6)-5)
    b. 2)-1)-3)-7)-6)-4)-5)
    c. 2)-1)-4)-3)-7)-6)-5)
    d. 2)-1)-4)-7)-6)-3)-5)
    e. 2)-31-4)-1)-7)-6)-5)

Penjelasan:

    Gambar pada soal adalah Fasciola hepatica. Daur hidup Fasciola hepatica sebagai berikut. Telur > mirasidium > masuk ke tubuh Lymna (siput air tawar) > sporokista > redia > serkaria keluar dari tubuh siput  > metaserkaria > kista > masuk ke tubuh domba > cacing dewasa.


Kami mohon maaf bila ada kesalahan jawaban maupun pertanyaan..
Berilah komentar kesalahan apa yang ada dan kami akan merevisinya.
terima kasih

Post a Comment

0 Comments