Biologi X - Penilaian Tengah Semester - A6 - (2021)

Biologi X - Penilaian Tengah Semester - A6 - (2021)

                                                                                                                                                                                                                             

Biologi SMA/MA

Kelas XBAB II
"Penilaian Tengah Semester"
Perhatian ciri-ciri tumbuhan paku berikut!
    1) Mempunyal daun sempurna (frond).
    2) Sporangium tersusun dalam bentuk sorus di permukaan daun.
    3) Batang berongga.
    4) Daun berbentuk sisik dan tersebar pada batang
    5) Batang beruas-ruas dan berbuku nyata.
Ciri-ciri tumbuhan paku yang termasuk dalam kelompok Filicinae terdapat pada angka . . . .
    a. 1) dan 2)
    b. 1) dan 3)
    c. 2) dan 4)
    d. 3) dan 4)
    e. 3) dan 5)

Penjelasan:

    Tumbuhan yang termasuk dalam kelas Filicinae (paku sejati) meliputi beraneka ragam tumbuhan yang dikenal dengan tumbuhan paku sebenarnya. Tumbuhan paku sejati mempunyai dau sempurna (frond) dan berukuran lebih besar dari tumbuhan paku lainnya. Daun masih muda ada yang menggulung pada bagian ujungnya. Tumbuhan paku dewasa menghasilkan sporal yang tersusun dalam sporangium. Sporangium tersusun dalam bentuk sorus di permukaan daun. Sementara itu, batang berongga merupakan ciri tumbuhan paku kelompok Equisetinae (paku ekor kuda). Daun berbentuk sisik dan tersebar pada batang merupakan ciri tumbuhan paku kelompok Lycopodiinae (paku kawat). Batang beruas-ruas dan berbuku nyata merupakan ciri tumbuhan paku kelompok Psilophytinae (paku purba).Kami mohon maaf bila ada kesalahan jawaban maupun pertanyaan..
Berilah komentar kesalahan apa yang ada dan kami akan merevisinya.
terima kasih

Post a Comment

0 Comments