Biologi X - Penilaian Tengah Semester - A8 - (2021)

Biologi X - Penilaian Tengah Semester - A8 - (2021)

                                                                                                                                                                                                                               

Biologi SMA/MA

Kelas XBAB II
"Penilaian Tengah Semester"
Perhatikan tabel berikut!
Pasangan antara kelompok tumbuhan dengan ciri-cirinya yang benar adalah . . . .
    a. I-P, II-Q, III-R, dan IV-S
    b. I-P, II-R, III-Q, dan IV-S
    c. I-Q, II-P, III-S, dan IV-R
    d. I-R, II-Q, III-S, dan IV-P
    e. I-S, II-R, III-Q dan IV-P

Penjelasan:

Pasangan antara kelompok tumbuhan dan ciri cirinya yang benar sebagai berikut.
I. Cycadinae: S
II. Ginkgoinae: R
III. Gnetinae: Q
IV. Coniferinae: PKami mohon maaf bila ada kesalahan jawaban maupun pertanyaan..
Berilah komentar kesalahan apa yang ada dan kami akan merevisinya.
terima kasih

Post a Comment

0 Comments