Biologi XI - Sistem Pernapasan pada Manusia - Penilaian Harian - | A3 | 2022

Biologi XI - Sistem Pernapasan pada Manusia - Penilaian Harian - | A3 | 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Biologi SMA/MA

Kelas XI


BAB I

Sistem Pernapasan pada Manusia


Penilaian Harian3. Perhatikan gambar berikut!
Organ pernapasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas ditunjukkan oleh huruf . . . .
    a. P
    b. Q
    c. R
    d. S
    e. T


Jawaban: e


Penjelasan:

Organ pernapasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas adalah alveolus. Alveolus ditunjukkan oleh huruf T. Adapun huruf P menunjukkan faring. Faring berfungsi sebagai saluran udara dan saluran makanan. Huruf Q menunjukkan trakea. Permukaan trakea dilapisi oleh sel epitel bersilia yang berfungsi mengeluarkan kotoran yang masuk bersama udara pernapasan. Huruf R menunjukkan bronkus. Bronkus berfungsi sebagai saluran udara menuju ke bronkiolus. Huruf S me nunjukkan bronkiolus. Bronkiolus berfungsi sebagai saluran udara yang bermuara ke alveolus.Kami mohon maaf bila ada kesalahan jawaban maupun pertanyaan..
Berilah komentar kesalahan apa yang ada dan kami akan merevisinya.
terima kasih

 

Post a Comment

0 Comments