Biologi XI - Sistem Koordinasi pada Manusia - Uji Kompetensi 1 - | C5 | 2022

Biologi XI - Sistem Koordinasi pada Manusia - Uji Kompetensi 1 - | C5 | 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Biologi SMA/MA

Kelas XI


BAB III

Sistem Koordinasi pada Manusia


Uji Kompetensi 1C. Kerjakan soal-soal berikut!


5. Perhatikan hasil pengamatan sel saraf melalui mikroskop berikut!
Berdasarkan hasil pengamatan sel saraf melalui mikroskop di atas, jelaskan nama dan fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf A, B, dan C? Menurut Anda, apakah bintik-bintik hitam yang mengelilingi sel saraf tersebut? Jelaskan!

Jawaban:

Bagian sel yang ditunjuk oleh huruf A adalah dendrit. Dendrit berfungsi menghantarkan impuls dari ujung saraf lain ke badan sel. Bagian yang ditunjuk huruf B adalah badan sel. Di dalam badan sel terdapat badan Nissl yang berfungsi meneruskan impuls dari dendrit ke neurit. Bagian yang ditunjuk huruf C adalah akson/ neurit. Akson/neurit berfungsi menghantarkan impuls dari badan sel ke sel saraf lain. Adapun bintik-bintik hitam yang mengelilingi sel saraf tersebut adalah sel glia. Sel glia di sekeliling akson berfungsi membentuk selubung mielin. Sel glia ini bernama oligodendrosit. Sementara itu, sel glia di sekitar badan sel saraf berfungsi sebagai sel imun bagi saraf. Sel glia ini dinamakan sel mikroglia.Kami mohon maaf bila ada kesalahan jawaban maupun pertanyaan..
Berilah komentar kesalahan apa yang ada dan kami akan merevisinya.
terima kasih

 

Post a Comment

0 Comments