Biologi XI - Semester 2 - Penilaian Akhir Tahun - Semester 2 - | B10 | 2022

Biologi XI - Semester 2 - Penilaian Akhir Tahun - Semester 2 - | B10 | 2022

                                                                            

Biologi XI


Penilaian Akhir Tahun Semester 2 
Penilaian Akhir Tahun 


B. Isilah dengan jawaban yang tepat!10. Pertambahan penduduk yang makin pesat mengakibatkan berbagai masalah kependudukan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan UU No. 10 tahun 1992 yang berisi program Keluarga Berencana (KB). Bagaimana pengertian KB menurut undang- undang tersebut? Jelaskan pula tujuan dari program tersebut!

Jawaban:

Menurut UU No. 10 tahun 1992, pengertian. Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, dan sejahtera. Adapun tujuan dari program KB sebagai berikut.
  1) Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
  2) Terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kami mohon maaf bila ada kesalahan jawaban maupun pertanyaan..
Berilah komentar kesalahan apa yang ada dan kami akan merevisinya.
terima kasih

 


Post a Comment

0 Comments