Biologi XII - Substansi Materi Genetik - Uji Kompetensi 2 | A10 | 2022

Biologi XII - Substansi Materi Genetik - Uji Kompetensi 2 | A10 | 2022

                                                                            

Biologi XII


Bab III

Substansi Materi Genetik
Uji Kompetensi 2


A. Pilihlah jawaban yang tepat!


10. Perhatikan jenis asam amino dalam tabel berikut!

Sekarang perhatikan urutan kodon pada mRNA berikut!

AUC-AUG-UCC-CAU-AGG-UAA-CUU

Urutan asam amino yang terbentuk dari proses translasi pada mRNA tersebut adalah . . . .
    a. metionin - serin - histidin - arginin
    b. metionin - serin - histidin-arginin-leusin
    c. isoleusin - metionin - serin - histidin arginin
    d. metionin - serin - histidin arginin - isoleusin - leusin
    e. isoleusin - metionin - serin - histidin arginin - leusin

Jawaban: a

Penjelasan:

Proses translasi diawali dari kodon start, yaitu AUG dan akan berakhir ketika mencapai kodon stop, yaitu UAA, UAG, UGA. Oleh sebab itu, proses translasi pada mRNA tersebut berlangsung pada urutan AUG - UCC-CAU- AGG - UAA. Asam amino hasil translasi tersebut, yaitu metionin - serin - histidin - arginin.


Kami mohon maaf bila ada kesalahan jawaban maupun pertanyaan..
Berilah komentar kesalahan apa yang ada dan kami akan merevisinya.
terima kasih

 

Post a Comment

0 Comments