Biologi XII - Penilaian Tengah Semester 1 | A29 | 2022

Biologi XII - Penilaian Tengah Semester 1 | A29 | 2022

                                                                            

Biologi XII


Penilaian Tengah Semester
Penilaian Tengah Semester 1


A. Pilihlah jawaban yang tepat!


29. Rantai sense sebuah DNA memiliki urutan CGA -TCG-GCC-TAG - GTA. mRNA hasil transkripsi DNA tersebut mempunyai urutan basa nitrogen . . . .
    a. GCT-AGC-CGG-ATC-CAT
    b. CGU-ACG-GCC-AUG-GAU
    c. CGT-ACG-GCC-ATG-GAT
    d. GCU-AGC-CGG-AUC-CAU
    e. GCT-UGC-CGG-UTC-CUT

Jawaban: d

Penjelasan:

Berdasarkan rantai sense pada soal diperoleh hasil seperti berikut.

DNA rantai sense: CGA-TCG-GCC-TAG - GTA.

DNA rantai antisense: GCT-AGC-CGG-ATC - CAT.

Hasil transkripsi (mRNA): GCU - AGC - CGG - AUC-CAU.


Kami mohon maaf bila ada kesalahan jawaban maupun pertanyaan..
Berilah komentar kesalahan apa yang ada dan kami akan merevisinya.
terima kasih

 

Post a Comment

0 Comments