Biologi XII - Pola Pewarisan Sifat pada Hukum Mandel - Penilaian Harian | A3 | 2022

Biologi XII - Pola Pewarisan Sifat pada Hukum Mandel - Penilaian Harian | A3 | 2022

                                                                            

Biologi XII


Bab V

Pola Pewarisan Sifat pada Hukum Mandel
Penilaian Harian


A. Pilihlah jawaban yang tepat!


3. Pada tanaman kacang ercis (Pisum sativum) gen B untuk biji bulat dominan terhadap gen b untuk biji kisut. Sementara itu, gen K untuk endosperma warna kuning dominan terhadap gen k untuk endosperma warna hijau. Tanaman kacang ercis biji bulat heterozigot-endosperma kuning heterozigot disilangkan dengan tanaman kacang ercis biji kisut-endosperma hijau.
Apabila hasil F, yang berfenotipe biji kisut- endosperma kuning disilangkan dengan biji bulat-endosperma hijau, rasio genotipe BbKk: Bbkk: bbkk: bbkk adalah . . . .
    a. 1:1:1:1
    b. 1:2:2:1
    c. 2:1:2:1
    d. 2:3:1:2
    e. 2:3:2:2

Jawaban: a

Penjelasan:

Gen B (bulat) dominan terhadap gen b (kisut). Sementara, gen K (kuning) dominan terhadap gen k (hijau). Perhatikan diagram persilangan berikut.


Kami mohon maaf bila ada kesalahan jawaban maupun pertanyaan..
Berilah komentar kesalahan apa yang ada dan kami akan merevisinya.
terima kasih

 

Post a Comment

0 Comments