Biologi XII - Hereditas pada Manusia - Uji Kompetensi 1 | A1 | 2023

Biologi XII - Hereditas pada Manusia - Uji Kompetensi 1 | A1 | 2023

                                                                               

Biologi XII


Bab VII

Hereditas pada Manusia 
Uji kompetensi 1


A. Pilihlah jawaban yang tepat!


1. Perhatikan beberapa kelainan genetik berikut!
  1) Polidaktili
  2) Hemofilia
  3) Hyerix gravior
  4) Albino
  5) Talasemia
  6) Buta warna
Penyakit yang pewarisannya terpaut autosom ditunjukkan oleh angka . . . .
  a. 1), 2), dan 3)
  b. 1), 4), dan 5)
  c. 2), 3), dan 4)
  d. 2), 3), dan 5)
  e. 3), 4), dan 5)

Jawaban: b

Penjelasan:

Kelainan atau penyakit menurun pada manusia dapat disebabkan oleh gen yang terpaut pada autosom (kromosom tubuh) maupun gonosom (kromosom kelamin). Contoh penyakit yang pewarisannya terpaut autosom, yaitu polidaktili, albino, dan talasemia. Polidaktili dikendalikan oleh gen dominan P, albino ditentukan oleh gen resesif a, dan talasemia ditentukan oleh gen dominan Th. Dengan demikian, ketiga penyakit tersebut tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin seseorang. Orang tua yang mempunyai riwayat penyakit tersebut akan mewariskan penyakit kepada anak laki-laki atau perempuan dengan peluang yang sama. Sementara itu, hemofilia, hyserix gravior, dan buta warna merupakan penyakit genetik yang pewarisannya terpaut gonosom. Hemofilia dikendalikan oleh gen resesif h yang terpaut kromosom X, hyserix gravior dikendalikan oleh gen resesif hg yang terpaut kromosom Y, dan buta warna dikendalikan oleh gen resesif cb yang terpaut kromosom X.
Kami mohon maaf bila ada kesalahan jawaban maupun pertanyaan..
Berilah komentar kesalahan apa yang ada dan kami akan merevisinya.
terima kasih

 

Post a Comment

0 Comments