Biologi XII - Pola-pola Hereditas Pautan - Penilaian Harian | A13 | 2023

Biologi XII - Pola-pola Hereditas Pautan - Penilaian Harian | A13 | 2023

                                                                              

Biologi XII


Bab VI

Pola Pola Hereditas Pautan 
Penilaian Harian


A. Pilihlah jawaban yang tepat!


13. Pada saat proses oogenesis, kromosom kelamin XX menghasilkan dua macam ovum, yaitu ovum XX dan ovum 0. Pembentukan ovum tersebut terjadi karena peristiwa . . . .
  a. pautan gen
  b. pautan sekse.
  c. pindah silang
  d. gagal berpisah
  e. determinasi seks

Jawaban: d

Penjelasan:

Gagal berpisah terjadi pada meiosis I maupun meiosis II yang mengakibatkan sel anak bersifat aneuploidi. Contoh peristiwa gagal berpisah adalah pada saat oogenesis. Apabila kromosom kelamin XX mengalami gagal berpisah, akan terbentuk dua macam ovum, yaitu ovum XX dan ovum 0. Jika ovum 0 dibuahi oleh sperma X maka diperoleh zigot XO (perempuan dengan sindrom Turner), sedangkan jika ovum XX dibuahi sperma Y akan diperoleh zigot XXY (laki- laki dengan sindrom Klinefelter). Sementara itu, pautan gen terjadi akibat gen-gen terletak pada lokus yang berdekatan dalam kromosom yang sama dan saat proses pembentukan gamet saling berkait dan berikatan. Pautan seks merupakan. peristiwa ketergantungan gen atau suatu sifat pada kromosom seks. Pindah silang adalah pemisahan dan pertukaran bagian kromatid dari sepasang kromosom homolog. Determinasi seks adalah proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan gonosom yang diwariskan secara bebas oleh gamet parental kepada keturunannya melalui proses meiosis.
Kami mohon maaf bila ada kesalahan jawaban maupun pertanyaan..
Berilah komentar kesalahan apa yang ada dan kami akan merevisinya.
terima kasih

 

Post a Comment

0 Comments