Biologi XII - Penilaian Tengah Semester 2 | A1 | 2023

Biologi XII - Penilaian Tengah Semester 2 | A1 | 2023

                                                                                  

Biologi XIIPenilaian Tengah Semester
Penilaian Tengah Semester 2


A. Pilihlah jawaban yang tepat!


1. Proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin yang diwariskan secara bebas oleh gamet parental kepada keturunannya melalui proses meiosis dinamakan . . . .
a. gen letal
b. pautan gen
c. pautan seks
d. pindah silang
e. determinasi seks

Jawaban: e

Penjelasan:

Determinasi seks adalah proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom seks (gonosom) yang diwariskan secara bebas oleh gamet parental kepada keturunannya melalui proses meiosis. Dalam penentuan jenis kelamin sangat dipengaruhi oleh adanya kromosom seks. Penurunan jenis kelamin pada manusia dari orang tua kepada anaknya ditentukan oleh kromosom ayahnya. Sementara itu, gen letal adalah gen yang mengakibatkan kematian apabila berada dalam keadaan homozigot. Pautan gen terjadi akibat gen-gen terletak pada lokus yang berdekatan dalam kromosom yang sama dan saat proses pembentukan gamet saling berkait atau berikatan. Pautan seks merupakan peristiwa ketergantungan gen atau suatu sifat pada kromosom seks. Pindah silang merupakan pemisahan dan pertukaran bagian kromatid dari pasangan kromosom homolog.


Kami mohon maaf bila ada kesalahan jawaban maupun pertanyaan..
Berilah komentar kesalahan apa yang ada dan kami akan merevisinya.
terima kasih

 

Post a Comment

0 Comments