Biologi XII - Penilaian Tengah Semester 2 | A8 | 2023

Biologi XII - Penilaian Tengah Semester 2 | A8 | 2023

                                                                                    

Biologi XIIPenilaian Tengah Semester
Penilaian Tengah Semester 2


A. Pilihlah jawaban yang tepat!


8. Perhatikan skema gametogenesis berikut!
Pada saat terjadi peristiwa tersebut dapat mengalami pola hereditas pautan, yaitu . . . .
a. gagal berpisah
b. pindah silang
c. pautan seks
d. pautan gen
e. gen letal

Jawaban: a

Penjelasan:

Skema yang terdapat pada gambar, yaitu peristiwa oogenesis (pembentukan sel telur). Pada oogenesis dapat mengalami pola hereditas pautan, yaitu gagal berpisah. Pada perempuan dengan kromosom kelamin XX dapat mengalami gagal berpisah. Apabila gagal berpisah akan menghasilkan 2 macam ovum, yaitu ovum XX dan ovum 0 (nol, tidak memiliki kromosom X). Jika ovum 0 dibuahi sperma X maka diperoleh zigot XO, yaitu perempuan dengan kelainan sindrom Turner. Jika ovum XX dibuahi sperma Y akan diperoleh zigot XXY, yaitu laki-laki dengan kelainan sindrom Klinefelter. Sementara itu, pindah silang merupakan pemisahan dan pertukaran bagian kromatid dari pasangan kromosom homolog. Pautan seks merupakan peristiwa ketergantungan gen atau suatu sifat pada kromosom seks. Pautan gen terjadi akibat gen-gen terletak pada lokus yang berdekatan dalam kromosom yang sama dan saat proses pembentukan gamet saling berkait atau berikatan. Gen letal adalah gen yang mengakibatkan kematian apabila berada dalam keadaan homozigot.

Kami mohon maaf bila ada kesalahan jawaban maupun pertanyaan..
Berilah komentar kesalahan apa yang ada dan kami akan merevisinya.
terima kasih

 

Post a Comment

0 Comments