Biologi XII - Penilaian Tengah Semester 2 | A4 | 2023

Biologi XII - Penilaian Tengah Semester 2 | A4 | 2023

                                                                                    

Biologi XIIPenilaian Tengah Semester
Penilaian Tengah Semester 2


A. Pilihlah jawaban yang tepat!


4. Pola hereditas pautan yang ditunjukkan oleh ayam pada gambar di samping adalah . . . .
a. gen letal
b. pautan gen
c. pautan seks
d. pindah silang
e. gagal berpisah

Jawaban: c

Penjelasan:

Gambar pada soal menunjukkan ayam blorok. Ayam blorok menunjukkan adanya peristiwa pola hereditas pautan, yaitu pautan seks. Pada ayam, penentuan jenis kelamin mengikuti tipe ZW. Ayam betina memiliki tipe ZW, sedangkan ayam jantan mempunyai tipe ZZ. Pautan seks pada ayam berpengaruh terhadap penentuan warna bulu. Warna bulu ditentukan oleh gen-gen yang terpaut pada kromosom seks, misalnya gen B untuk bulu bergaris-garis (blorok) dan gen b untuk bulu polos. Sementara itu, gen letal adalah gen yang mengakibatkan kematian apabila berada dalam keadaan homozigot. Pautan gen terjadi akibat gen-gen terletak pada lokus yang berdekatan dalam kromosom yang sama dan saat proses pembentukan gamet saling berkait atau berikatan. Pindah silang merupakan pemisahan dan pertukaran bagian kromatid dari pasangan kromosom homolog. Gagal berpisah terjadi pada kromosom kelamin dan kromosom tubuh yang dapat mengakibatkan sel anak kelebihan atau kek, rangan kromosom.

Kami mohon maaf bila ada kesalahan jawaban maupun pertanyaan..
Berilah komentar kesalahan apa yang ada dan kami akan merevisinya.
terima kasih

 

Post a Comment

0 Comments