PPKN XI - Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia - Penilaian Harian | A13 | 2023

PPKN XI - Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia - Penilaian Harian | A13 | 2023

                                                                                                    

PPKN XIBab I

Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia
Penilaian Harian


A. Pilihlah jawaban yang tepat!13. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Berfungsi pokok memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
2) Tiap-tiap anggota tetapnya mempunyai hak veto.
3) Berwenang mengambil keputusan yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB.
4) Satu-satunya badan PBB yang anggotanya mencakup semua anggota PBB.
5) Forum untuk membahas masalah yang menjadi keprihatinan dunia.
Pernyataan-pernyataan tersebut yang berkaitan dengan Dewan Keamanan PBB ditunjukkan oleh angka . . . .
a. 1), 2), dan 3)
b. 1), 2), dan 4)
c. 2), 3), dan 4)
d. 2), 3), dan 5)
e. 3), 4), dan 5)

Jawaban: a

Penjelasan:

Dewan Keamanan PBB merupakan badan PBB yang berfungsi pokok memelihara dan mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional selaras dengan asas-asas dan tujuan PBB. Dalam Dewan Keamanan PBB terdapat anggota tetap yang mempunyai hak veto, yaitu hak untuk menolak (memblokir) keputusan Dewan Keamanan walaupun ke-14 anggota Dewan Keamanan yang lain menyetujui keputusan yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan dalam Piagam PBB, semua negara harus menerima keputusan Dewan Keamanan. Dengan kata lain, Dewan Keamanan berwenang mengambil keputusan yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB.

Kami mohon maaf bila ada kesalahan jawaban maupun pertanyaan..
Berilah komentar kesalahan apa yang ada dan kami akan merevisinya.
terima kasih

 

Post a Comment

0 Comments